Jdi na obsah Jdi na menu
 


Starý Plzenec, hrad Radyně, zámek Nebílovy, zámek Kozel a airpark Zruč u Plzně

20. 12. 2007

Starý Plzenec – hrad Radyně – zámek Nebílovy – zámek Kozel – airpark Zruč u Plzně

Naším výchozím bodem je Plzeň – Božkov. Odtud pojedeme do Letkova a v Letkově zabočíme vpravo. Pojedeme nad dálnicí a budeme se držet na hlavní až dojedeme do Starého Plzence (zaparkovat můžeme u náměstí).

Obrazek


Starý  Plzenec. První písemná zmínka o Plzni dokládá, že již v roce 976 pod slovanským hradištěm na vrchu Hůrka bylo poraženo vojsko bavorského císaře Oty II. V 10. Století se stalo hradiště přemyslovským správním centrem kraje.  V 11. století zde kníže Jaromír založil mincovnu. V letech 1224-28 byl plzeňským vévodou král Václav I. V roce 1295, kdy vznikla Plzeň ,změnilo město název. Vystřídala se pojmenování Stará Plzeň, Plzenec a dnešní Starý Plzenec. Hlavními památky města jsou románský kostel sv. P. Marie a gotický kostel sv. Jana Křtitele a zdejší rotunda na Hůrce. Nezapomeňte zajít do podnikové prodejny firmy sekt Bohemia.

Obrazek


Hasičské muzeum Starý Plzenec.Muzeum umístěné v objektu hasičské zbrojnice s ukázkami historické hasičské výzbroje, výstroje a techniky. Mezi exponáty návštěvníci mohou shlédnout hasičské stříkačky ruční, koněspřežné nebo motorové, automobilový žebřík Sachseling, ukázky ručních hasicích přístrojů, cisternu Zil 150 a další předměty s hasičskou tématikou (např. odznaky, brožury, fotografie).

Obrazek


Slovanské hradište s rotundou sv.Petra.Na návrší nad městem Starý Plzenec stávalo v 8. - 9. století slovanské hradiště, na jehož místě byl někdy kolem roku 976 byl postaven při přechodu řeky na dálkové cestě z Prahy do Bavorska raně románský přemyslovský hrad (Stará) Plzeň. Ten od založení (Nové, dnešní) Plzně roku 1295 postupně ztrácel význam a od 16. století pustl. Do dnešní doby se zachovala pouze románská rotunda sv. Petra, zbytky opevnění, a z pozdější doby základy dvou kostelů sv. Vavřince a sv. Kříže (celkem jich zde stávalo osm). O významu hradiště svědčí i skutečnost, že zde na počátku 12. století pobýval kníže Vladislav I. a ve 13. století i král Václav I. Hradiště je přístupné po naučné stezce ze Starého Plzence.

Po prohlídce města se vrátíme zpět na stejnou silnici (přejedeme křižovatku rovně) a stoupáme . Vyjedeme z měsra a na křižovatce se dáme doprava na Nebílovy a poté vpravo. Dojedeme na parkoviště pod hradem Radyně.

Obrazek


Hrad Radyně. Zřícenina původně královského hradu vévodící širokému okolí. Hrad byl postaven v polovině 14. století za vlády Karla IV. a jeho dispozice je odlišná od ostatních soudobých staveb; palác, věž i kaple tvoří totiž jeden celek. Na Radyni, královském majetku, se střídali purkrabí až do roku 1450, kdy byla zastavena Šternberkům. Po vypálení hradu, které zřejmě nechal provést pro odpor jeho majitele (Albrecht ze Šternberka) proti habsburské kandidatuře na českých trůn ve druhé čtvrtině 16. století Ferdinand I., drželi Radyni Lvové z Rožmitálu; to však již byl hrad označován jako pustý. V roce 1536 ho koupil od krále do dědičného vlastnictví Adam ze Šternberka. Od té doby se majitelé střídali až do roku 1920, kdy zříceninu koupila obec Starý Plzenec a provedla její zajištění a opravu. Dochovalo se zdivo paláce, čtverhranné i polokruhové věže a částečně i obvodové opevnění.

Sjedeme z parkoviště a pojedeme rovně. Přejedeme silnici č. 20 a po silnici č.183 dojedeme až do obce Nebílovy.( platí se tu parkovné)


Obrazek

 

Zámek Nebílovy. Barokní zámek postavený v letech 1706 - 19 zřejmě podle projektu císařského architekta Johanna Lucase Hildebrandta. Přední trakt byl vybudován jako zcela nový; zadní vznikl přestavbou původního renesančního zámečku. Obě proti sobě stojící budovy bývaly po stranách spojeny arkádovými chodbami s terasami. V letech 1784 - 89 byl zámek upravován Václavem Haberditzem a Ignácem Palliardim; výmalbu některých místností a velkého slavnostního sálu na motivy exotické krajiny provedl v 90. letech 18. století Antonín Tuvora. Zámecká instalace předního traktu s barokním a rokokovým mobiliářem a souborem benátských lustrů; prohlídka zámecké kaple.

Vrátíme se zpět na křižovatku po Radyni, ale místo abychom jeli k hradu pojedeme po hlavní (doprava). Dojedeme do Šťáhlav, kde se dáme na křižovatce ( směr Starý Plzenec, Rokycany a Šťáhlavice) doprava na Šťáhlavice. Ve Šťáhlavicích zaparkujeme na placeném parkovišti a půjdeme k zámku pěšky (asiI 1,5 km).


Obrazek


 

Zámek Kozel. Klasicistní lovecký zámek byl postaven v letech 1784 - 89 podle projektu Václava Haberditze pro Jana Vojtěcha Černína z Chudenic. Čtyřkřídlá přízemní budova kolem obdélníkového vnitřního nádvoří byla v 90. letech 18. století podle návrhu Ignáce Palliardiho doplněna dvěma dvojicemi budov s kaplí, jízdárnou, stájemi a obydlím pro služebnictvo. Na výzdobě interiéru se podílel pražský malíř a dekoratér Antonín Tuvora; sochařské doplňky jsou od Ignáce Platzera ml. Od roku 1816 jsou majiteli zámečku Valdštejnové. Ti nechali v roce 1832 upravit bývalé stáje na divadlo a v letech 1875 - 76 založili u zámku krajinářský park. Zámecká instalace s původním rokokovým a klasicistním mobiliářem a s nástěnnými malbami A. Tuvory navozuje atmosféru letního sídla konce 18. století.

Ze Šťáhlovic se vrátíme do Starého Plzence ( v Šťáhlavech přejedeme křižovatku). Ve Starém Plzenci se dáme na náměstí doprava a po hlavní se vrátíme do Lestkova. V Lestkově přejedeme křižovatku. Podjedeme dálnici a projedeme obci Kyšice a Dýšina. V Chrástu se dáme doleva směrem na Třemošnou (cestou přejedeme Berounku). Po této silnici č.180 dojedeme až k airparku ,u kterého je parkoviště.


Obrazek


 

Airpark Zruč u Plzně. Ze soukromé sbírky letadel a vojenské techniky "Air Park" je vystaveno 22 typů letadel nebo jejich verzí a 15 tanků či jiných typů obrněné techniky, z nichž mnohé jsou opravdovými unikáty. V muzeu si návštěvníci možno nastoupit do tanku, obrněného transportéru, seznámit se s konstrukcí tanku „v řezu“ nebo si prohlédnout kabinu stíhacího letadla MiG 21 či dopravního iljušinu.

Praktické informace:

Hasičské muzeum

Otevírací doba : kdykoliv po telefonické domluvě

Expozice: 1. okruh Hasičská technika

Rotunda sv. Petra

Otevírací doba : kdykoliv po telefonické domluvě 

Expozice: 

1.okruh Interiér rotundy (archeologické náklezy hradiště)
Základní vstupné : 5
Snížené vstupné : 3 Kč

Hrad Radyně

Otevírací doba :

IV., V. / So, Ne, Sv / 10.00 - 18.00
VI. - VIII. / Út - Ne / 10.00 - 18.00
IX., X. / So, Ne, Sv / 9.00 - 17.00

Expozice:

1.okruh Hradní palác a věž 
Základní vstupné : 15
Snížené vstupné : 5 Kč

Zámek Nebílovy


Otevírací doba :

IV., X. / So, Ne, SV / 9.00 - 16.00
V. - IX. / Út - Ne / 9.00 - 17.00
(poslední prohlídka se zahajuje s ukončením návštěvní doby)

Expozice:

1.okruh zámecké interiéry                                                                            Základní vstupné : 40 Kč                                                                                    Snížené vstupné : 20 Kč

Zámek Kozel

Otvírací doba :

IV., X. / So, Ne, SV / 9.00 - 16.00
V., IX. / Út - Ne / 9.00 - 16.00
VI. - VIII. / Út - Ne / 9.00 - 17.00
(poslední prohlídka se zahajuje s ukončením návštěvní doby)

Expozice:

1.okruh Interiéry loveckého zámku  Základní vstupné : 60 Kč / 20 Kč
Snížené vstupné : 30 Kč / 10 Kč

Airpark Zruč-Senec

Otvírací doba :

I. - XII. / Po - Pá / 14.00 - 18.00, So, Ne / 10.00 - 18.00
O prázdninách až do 20.00

Expozice:

1.okruh Letecká a vojenská technika
 Základní vstupné : 100 Kč                                                                                      Snížené vstupné : 50 Kč

  TZ:

ObrazekObrazekObrazek

Obrazek