Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jablonné v Podještědí, zámek Lemberk, Sloní kameny ,hrad Grabštejn a Hrádek nad Nisou

20. 12. 2007

Jablonné v Podještědí – zámek Lemberk – Sloní kameny - hrad Grabštejn – Hrádek nad Nisou

Naším výchozím bodem je Mimoň. Odtud pojedeme po hlavní silnici č. 270 až do Jablonného. Při příjezdu nás uvítá zámek Nový Falkenburg. Auto zaparkujeme na náměstí.

Obrazek Obrazek

Jablonné v Podještědí.Jablonné v Podještědí je jedním z nejstarších měst českého severu - vzniklo kolem roku 1240 a bylo vždy významným střediskem s bohatou historií. I přes velký požár v 18. století, při němž byla zničena většina domů. Mimo níže uvedené památky nezapomeňme na kapli sv. Wolfganga a Pachtův lovecký zámek.

Obrazek
Klášter Dominikánů Jablonné v Podještědí. Roku 1699 byla v Jablonném zahájena stavba nového klášterního kostela sv. Vavřince. Majitel panství, hrabě František Antonín Berka z Dubé, investoval veliké prostředky do velkorysé stavby, která se stala charakteristickou dominantou Jablonného v Podještědí. V roce 1729 byl chrám vysvěcen. O dva roky později byly do nového chrámu sv. Vavřince přeneseny ostatky Zdislavy z Lemberka. V roce 1788 však postihl Jablonné ničivý požár, který zničil místní klášter i starý farní kostel. Od této doby se stal farním kostelem pro Jablonné chrám sv. Vavřince. V chrámu je umístěna expozice sakrálního umění. Katakomby s ostatky sv. Zdislavy jsou přístupné pouze o hlavní pouti - poslední sobotu v květnu.

Obrazek Obrazek

Vyhlídková věž. Farní kostel v minulosti patřil k nejvýznamnějším stavbám ve městech. Jednalo se o mimořádné dílo, jelikož loď kostela zabírala plochu více než 24 x 16 m a výška lodi byla přes 10,5 m. Nejstarší zmínka o kostele pochází z listin pražského biskupa Tobiáše z Bechyně z let 1279 – 1290. Kostel utrpěl velké školy během husitských válek a dále po zásahu bleskem v roce 1758. Poté byl opraven a přestavěn, ale zhoubný požár města v roce 1788 proměnil kostel ve zříceninu. Hranolová věž byla přistavěna až v 19. století. Stavbu zachránilo zřízení městského pivovaru, který zde byl v provozu až do roku 1933. V roce 2003 byla otevřena vyhlídková věž, která poskytuje krásný pohled na město i jeho okolí.


Obrazek


 

Zámek Nový Falkenburk.V letech 1562 – 1572 nechal Jindřich Berka z Dubé postavit renesanční zámek. V roce 1718 koupili panství Pachtové z Rájova, za kterých byl zámek v roce 1759 pozdně barokně přestavěn. Za sedmileté války byl na zámku vojenský lazaret. V roce 1872 koupil zámek továrník E. Mattausch, který jej však nechal zpustnout, zámecké sály sloužily jako sýpky. V roce 1901 získal zámek liberecký továrník Mořic Liebig, který jej dal pseudobarokně upravit, zámek tak získal dnešní podobu. Dodnes je zachována štuková výzdoba sálů, nástropní malby a zrcadlový sál. V roce 1901 byl novobarokně opraven a po válce se stal dětským domovem.

Z náměstí pokračujeme po silnici ke křižovatce se silnicí č.13 ze Cvikova do Chrastavy. Tady zabočíme vpravo (směr Chrastava). Ve Lvové zahneme vpravo k parkovišti pod zámkem. Odtud je to asi 0,5 km pěšky.

Obrazek Obrazek

 

Zámek Lemberk. Starobylý hrad na zalesněném ostrohu nad údolím Panenského potoka založil Havel z rodu Markvarticů před polovinou 13. století k ochraně obchodní stezky do Žitavy. Havlova manželka Zdislava, později svatořečená, se zasloužila o založení kláštera v Jablonném a podporovala klášterní špitál a chudobinec. Od Markvarticů, někdejšího předního šlechtického rodu ve službách českých panovníků, získali Lemberk Vartenberkové. Do 30. let 15. století, kdy získali již upravené pohodlnější renesanční sídlo Berkové z Dubé, se majitelé panství střídali. Jindřich Berka v letech 1594 - 1599 a Vratislav z Donína po roce 1599 dokončili přestavbu původního sídla na zámek, jehož dispozice se zachovala dodnes. Po Bílé Hoře získal Lemberk na krátkou dobu i Albrecht z Valdštejna. Barokní úpravu areálu provedli po roce 1660 Bredové. Od roku 1726 bylo panství v majetku Gallasů a později Clam-Gallasů. Za své sídlo si však zvolili Frýdlant a Lemberk byl upravován již jen částečně. Na počátku 20. století nechali provést Auersperkové úpravy interiérů. Náročnou rekonstrukcí prošel komplex po roce 1976. Zámecký prohlídkový okruh seznámí návštěvníky s dějinami Lemberka a zavede je do renesančních a barokních pokojů, včteně tzv. "Bajkového sálu" s malovanými deskami, do dvoupodlažní kaple Seslání Ducha svatého s barokními štukami, vrchnostenské kanceláře a černé kuchyně. Druhý, muzejní okruh je věnován sv.Zdislavě.

Asi 150 metrů od hradu je Bredovský letohrádek a kousek od letohrádku je i Zdislavina studánka.

Obrazek


Bredovský letohrádek. Patrový raně barokní zámeček z roku 1674 s rozlehlou zahradou v blízkosti hradu Lemberka. Někdejším letohrádek Bredovských je v současnosti sídlem informačního a výchovného centra pro ekologii a ochranu přírody se stálou expozicí osídlení, přírody a její ochrany v Lužických horách.


Obrazek


Zdislavina studánka. Pod hradem Lemberk, u zeleně značené turistické cesty, se nachází pramen vody, která je údajně léčivá. Pramen byl pojmenován po nejznámější obyvatelce hradu Lemberku – Zdislavě. Ta proslula svou charitativní činností a zázračnými léčitelskými schopnostmi. Pramen zdobí empírový gloriet s osmi toskánskými sloupy.

Z parkoviště pod hradem se vrátíme na silnici č.13 směrem na Chrastavu (zatočíme vpravo).Po levé straně za obcí Rynoltice zabočíme ke kamenům(vlevo), které jsou vidět ze silnice.

Obrazek


 

Sloní kameny. Bílé kameny jsou významnou morfologickou anomálií nedaleko Rynoltic. Jsou tvořeny křemičitými pískovci a díky vnějším vlivům jsou vytvarovány do zaoblených tvarů, připomínajících stádo slonů – odtud pochází jejich druhé označení. Skály jsou volně přístupné a je možné na ně jednouše vylézt a kochat se okolní krajinou.

 

Najedeme na silnici, která vede po pravé straně od kamenů. Cestou projedeme obec Dolní Suchá. Přejedeme křižovatku a projedeme Chotyní  (jedeme rovně – nikde nezabočujeme) až dojedeme do Grabštejna. Tady zaparkujeme na parkovišti pod hradem.

Obrazek


 

Hrad Grabštejn. Hrad nad Václavickým potokem byl založen v polovině 13. století Jindřichem z Donína. V průběhu husitských válek a krátce po nich byl poškozen a několikrát dobyt. V roce 1562 získal zdejší panství Jiří Mehl ze Střelic. V letech 1564 - 1569 přestavěl původní hrad na renesanční zámek, jehož podobu nesetřely ani další přestavby. Od konce 16. století se v jeho držení vystřídalo několik majitelů, z nichž nejvýznamnějším byl Albrecht z Valdštejna. Po jeho smrti obsadila Grabštejn švédská vojska a ovládala odsud celé okolí. Ve druhé polovině 17. století byly proto na rozkaz císaře Leopolda I. strženy hradby. Všechny pozdější úpravy souvisejí s dokončením proměny sídla v půvabný zámek a jsou spojeny především s rodem Clam-Gallasů. Pod tzv. starým zámkem byl v roce 1818 na místě původního renesančního objektu postaven klasicistní nový zámek, který sloužil jako letní. Po rekonstrukci jsou pro veřejnost zpřístupněny interiéry severního křídla, renesanční kaple sv. Barbory s bohatou nástěnnou výzdobou, hradní sklepení a věž.

 

Z parkoviště se vrátíme do Chotyně. V Chotyni odbočíme doprava a dojedeme až do Hrádku nad Nisou(na odbočce by mělo být město značeno).

Obrazek Obrazek

 

Hrádek nad Nisou. První písemná zmínka pochází z roku 1288. Ve městě je plno zajímavostí např.: Kostel sv. Bartoloměje - poprvé zmiňován roku 1288, v roce 1586 byl renesančně přestavěn. Jeho dnešní podoba je z roku 1764. Chrám Pokoje - postaven v letech 1900–1901 v novogotickém stylu. Dnes patří církvi československé husitské. Rekreační areál Kristýna vzniknutý zatopením lignitového dolu v 70. letech 20. století. Nabízí ubytování, podmínky k provozování vodních sportů a rybaření. Celní kámen z 19. století je připomínkou rakousko-německého ujednání o clech. Nachází se v prostorách celnice v Žitavské ulici. Rybářský kámen z roku 1565 stával u hraničního Bílého potoka a rozhraničoval rybářské revíry. Dnes je umístěn v Tovární ulici. Bod Trojzemí .

Praktické informace:

Klášter Dominikánů

Otevírací doba:

IV.,X./So,Ne,Sv/13.00-16.00  V.-IX./Út-Pá/19.00-16.00 V.-IX./So,Ne,Sv/13.00-16.00

Expozice:

1.okruh Interiéry kláštera  
Základní vstupné:30 Kč  Snížené vstupné: 20 Kč

Vyhlídková věž

Otevírací doba:

IV.-IX./Út-Ne/9.00-16.00

Expozice:

Vyhlídka na město
Základní vstupné: 20Kč
Snížené vstupné: 10 Kč

Zámek Nový Falkenburk

Otevírací doba:  Nepřístupno

Zámek Lemberk

Otevírací doba :

IV., X. / So, Ne, Sv / 9.00 - (15.00)
V. - IX. / Út - Ne / 9.00 - (17.00)

Expozice:

1.okruh  Zámecké interiéry 
Základní vstupné : 50 Kč
Snížené vstupné: 20 Kč

2.okruh Život sv. Zdislavy Základní vstupné: 30Kč  Snížené vstupné: 15 Kč

Bredovský letohrádek

Otevírací doba :

IV., X. / So, Ne, Sv / 9.00 - (11.30), 13.00 - (16.30)
V. - IX. / Út - Ne / 9.00 - (11.30), 13.00 - (16.30)

Expozice:

1.okruh Příroda Lužických hor
 
Základní vstupné : 15 Kč

Snížené vstupné : 15 Kč

Zdislavina studánka

Otevírací doba: Celoročně/vstup volný

Sloní kameny

Otevírací doba:

Celoročně /vstup volný

Hrad Grabštejn

Otevírací doba :

IV., X. / St - Ne / 9.00 - 16.00
V. - IX. / Út - Ne / 9.00 - 18.00

Expozice:

 
1. okruh Hradní interiéry 

Základní vstupné : 40 Kč
Snížené vstupné : 20 Kč


TZ :

ObrazekObrazekObrazek


ObrazekObrazekObrazek

Obrazek